STAFF DIRECTORY

Pengurusan Fasiliti

 • Phone: 065582071
 • Mohd Efizan Bin Jumberi Jurutera (Elektrik)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 06-5582050
 • Norliyah Munjat Penolong Jurutera Tertinggi
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 065582070
 • Abdul Hadi Bin Mohd Salleh Penolong Jurutera
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 065582843
 • Kamarudin Kasim Penolong Jurutera Kanan
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 065582849
 • Razali Abu Hasan (Hj) Penolong Jurutera
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 065582282
 • Md Yunus Husin Penolong Jurutera
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 065582281
 • Nazira Mohd Sirah Penolong Juruukur Bahan
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 065582829
 • Mohd Ezuan Bin Murat Penolong Jurutera
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 065582846
 • Izwan Sham Izhar Penolong Jurutera
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 065582323
 • Mohd Hasmuni Mahat Penolong Jurutera
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 065582050
 • Siti Husnima Md Husin Penolong Jurutera
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 065582847
 • Nor Hidaya Baba Penolong Jurutera
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 065582844
 • Nazri Mohd Ali Penolong Jurutera
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 063838192
 • Amran Abdul Razak Penolong Jurutera
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 065582850
 • Saiful Hamzah Abdul Rahim Penolong Jurutera
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 065582845
 • Juliana Karim Penolong Juruukur Bahan Kanan
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 065582073
 • Mohd Khairi Bin Alias Penolong Jurutera
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 065582840
 • Murni Abu Penolong Arkitek Landskap
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 065582838
 • Alias Tompang Penjaga Jentera Letrik Kanan
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Phone: 065582828

CONTACT US :

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Melaka,
  - Kampus Alor Gajah (KAG)
  - Kampus Bandaraya Melaka (KBM)
  - Kampus Jasin Melaka (KJM)

Website Inquiry:
Webmaster: korporatmelaka@uitm.edu.my

Telephone: 
   KAG : (+606) - 558 2000
   KBM : (+606) - 285 7000
   KJM : (+606) - 264 5000