AMANAH DAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA

Tuesday, 04 November 2014 07:23 wahab
Print

 

Assalamu’alaikum wbt dan selamat sejahtera,

Dokumen Sistem Pengurusan Kualiti bertujuan untuk memastikan penyampaian perkhidmatan pendidikan tinggi di UiTM Melaka memenuhi piawaian ISO 9001:2008. Walaupun penggunaan sijil ISO telah ditamatkan, prosedur ISO diterapkan di dalam Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) UiTM Melaka dan menjadi panduan dalam mengukur prestasi keseluruhan SPK UiTMM. Unit Pengurusan Kualiti (UPQ) telah membuat pemurnian ke atas dokumen-dokumen Sistem Pengurusan Kualiti yang terdiri daripada berikut:

  1. Manual Kualiti
  2. Prosedur-prosedur Pengurusan (10 prosedur) seperti berikut:

3.  Prosedur-prosedur Operasi (7 prosedur) seperti berikut:

Warga UiTM hendaklah merujuk kepada Manual Kualiti dan Prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sebagai garispanduan di dalam pengurusan dan operasi kerja di UiTM Melaka.

Semoga dengan penggunaan dokumen SPK ini dapat memantapkan lagi prosedur kerja serta penyampaian perkhidmatan UiTM Melaka.

‘Amanah & Tanggungjawab Bersama’

Ketua Unit Pengurusan Kualiti, UiTM Melaka

Last Updated on Thursday, 09 April 2015 03:57