Analisis Imej dalam Fotografi Antropologi Visual: The Biddy’s Photo

 

ABSTRAK

Perkataan ‘antropologi visual’ membawa maksud mengkaji manusia melalui gambar. Ianya tidak asing tetapi jarang digunakan untuk mengenali budaya, terutama ketika menghayati representasi visual budaya dan konsep visual.Matlamat utama penyelidikan ini adalah untuk menggunakan fotografi sebagai media untuk menganalisis secara empirik konsep antropologi visual dalam budaya. Kajian ini mengkaji pentingnya pemeliharaan visual dalam budaya, menggunakan fotografi sebagai isyarat budaya. Asas teori kajian ini berdasarkan teori Terry Barrett dalam mentafsir gambar. Selanjutnya, kajian ini menggunakan kaedah pendekatan analisis deskriptif gambar sebagai pengumpulan data utama untuk menganalisis gambar-gambar daripada The Biddy’s Photo dan memanfaatkan 12 elemen imej merit Professional Photographers of America, PPA. Penemuan kajian ini akan memberi kesan yang besar terhadap pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan fotografi budaya dan pengertian antropologi visual, serta bidang visual yang berkaitan dengan penyelidikan ini, seperti fotografi, budaya visual, dan banyak lagi. Adakah penting untuk mengenali nilai pemeliharaan budaya, terutama ketika budaya dipinggirkan, seperti masyarakat yang tidak mempunyai perwakilan fotografi daripada budaya masing-masing? Fotografi sepatutnya menjadi lebih objektif dan bermakna dalam mana-mana bidang pengajian visual dan budaya jika berdasarkan konsep antropologi visual.

 

Kata kunci: Antropologi visual, Budaya, Fotografi, Konsep, Pemeliharaan