Pej. Penolong Rektor

 

UiTM Kampus Jasin telah beroperasi selamat 1 tahun bermula 03 Februari 2014.UiTM Kampus Jasin yang terletak di Felcra Sri Mendapat, Melaka telah mula beroperasi dengan persediaan pengurusan pada 03 Februari 2014 dan diterajui oleh 6 orang staf pentadbiran. Manakala aktiviti akademik telah bermula pada 03 Februari 2014. Sehingga Ogos 2015, UiTM Kampus Jasin Melaka kini mempunyai bilangan staf bukan akademik seramai 101 orang dan staf akademik seramai 300 orang.

Pengurusan UiTM Kampus Jasin Melaka adalah di bawah pengurusan Rektor UiTM Melaka, iaitu Prof. Madya Dr Mohd Adnan Hashim dan dibantu oleh Penolong Rektor Kampus Jasin Melaka iaitu Profesor Madya Hj. Zakaria Bin Tajuddin.