# Position Name Phone Fax
1 Pengurus Asrama Rosnah Binti Othman 06-2645704
2 Penolong Pengurus Asrama Mohamat Tarmizi Bin Samat 06-2645702
3 Penyelia Asrama Nor Fajar Aini Bt Martalah 06-2645711
4 Penyelia Asrama Mohd Nizar Bin Ramzali 06-2645708