Bahagian Pengurusan Pentadbiran

E-mail Print PDF

 

Pejabat Rektor


Pejabat Pengarah Kampus adalah nadi kepada pentadbiran kampus UiTM Melaka. Pejabat ini akan memantau semua perancangan yang dilakukan di kampus ini, dari segi pentadbiran, penyelenggaraan, ICT, kewangan dan lain-lain.


Hal Ehwal Akademik


Kewujudan Bahagian HEA bermula dengan penubuhan UiTM Kampus Melaka pada bulan Ogos 1984 bertempat di kampus sementara Jalan Hang Tuah, Melaka. Ia bermula dengan 5 orang staf akademik dan 158 pelajar pengambilan pertama.

Hal Ehwal Pelajar


Bahagian Hal Ehwal Pelajar merupakan salah satu bahagian terpenting di UiTM Melaka. Bahagian ini bertanggungjawab dalam melaksanakan dua (2) fungsi penting, perkhidmatan pelajar serta pembangunan dan kepimpinan pelajar.

Penyelidikan Jaringan Industri


RMU pada peringkat awal dikenali sebagai IRDC atau Pusat Perancangan, Penyelidikan dan Pembangunan yang ditubuhkan pada April 1980. Pada September 1987, selaras dengan peningkatan kepentingannya dalam penyelidikan dan perundingan di uitm, ia kemudiannya distrukturkan semula dan dipecahkan kepada dua bahagian iaitu Pusat Penyelidikan dan Perundingan (RACC), dan Unit Perancangan dan Penilaian.

Pentadbiran


Bahagian Pentadbiran adalah bertanggungjawab dalam hal ehwal dan tadbir urus kampus terutamanya pengurusan dan pembangunan sumber manusia, kemudahan asas serta keselamatan di Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka.

Perpustakaan


Perpustakaan UiTM Melaka telah ditubuhkan pada 15 Ogos 1984, yang peringkat awalnya terletak di kampus utama di Jalan Hang Tuah, Melaka. Perpustakaan ini telah berpindah ke bangunan tetap yang terletak di Alor Gajah pada bulan Oktober 1999.


Pejabat Bendahari


Pejabat Bendahari telah ditubuhkan pada 15 Ogos 1984, di kampus sementara Jalan Hang Tuah, Melaka.Sejajar dengan penubuhan UiTM Kampus Melaka, bagi mencapai misi, visi dan objektif Universiti Teknologi MARA (UiTM) di bawah peruntukan Akta 173 (1973) dan pindaan-pindaannya.

Pengurusan Fasiliti


Bahagian ini bertanggungjawab untuk mengawal, menyelia dan memastikan semua aset UiTM Kampus Melaka sentiasa berada di dalam keadaan terurus, baik dan selamat digunakan atau didiami serta menjadi Universiti Teknologi MARA sebagai sebuah kampus yang tercantik di Malaysia.