Hal Ehwal Akademik

E-mail Print PDF

Pengenalan

Piagam Pelanggan

 • Beriltizam untuk memberikan perkhidmatan-perkhidmatan berikut dengan sebaik-baiknya

  • Pelajar
   • Menyediakan alat bantuan pembelajaran yang mencukupi pada setiap masa
   • Memastikan pendaftaran pelajar dan pepriksaan diuruskan dengan tepat mengikut jadual pada setiap semester
   • Memastikan urusan latihan praktikal dengan sempurna
   • Menyediakan surat-surat pengenalan diri untuk tujuan penyelidikan dan tugasan disediakan dengan tepat tidak lewat tiga hari dari tempoh permohonan.

  • Staf, Unit dan Bahagian
   • Menyediakan alat bantuan mengajar yang mencukupi pada setiap masa
   • Menyediakan perkhidmatan percetakan bahan peperiksaan dan pembelajaran 3 hari dari tarikh permohonan.
   • Menguruskan rekod dan maklumat akademik dengan cekap, tepat dan kemas
   • Memberikan kerjasama sepenuhnya kepada unit dan bahagian dalam perlaksanaan tugas dan tanggungjawab
   • Menyediakan kemudahan dewan kuliah dan makmal mengikut jadual penggunaan.

  • Ibu bapa dan Industri
   • Menghasilkan graduan yang berketerampilan sesuai dengan kehendak industry dan negara
   • Mengendalikan penyelidikan mengenai bidang-bidang yang diluluskan sama ada secara proaktif mahupun reaktif.
   • Memberi khidmat nasihat mengenai pengambilan pelajar, program, prospek program dan kerjaya
   • Menganjur dan mengedalikan kursus seminar dan konvokesyen secara proaktif dan reaktif.