Mengenai JTICT T6

E-mail Print PDF

Jawatankuasa Penilaian & Penggunaan Komputer (JPPK) telah menurunkan kuasa kepada JTICT T6 bagi meluluskan dan menyemak spesifikasi peralatan ICT dan APD. Tujuan adalah bagi membantu mempercepatkan proses perolehan peralatan ICR & APD di kampus negeri.

Permohonan bagi setiap jenis peralatan ICT & APD yang jumlah pembelian bernilai kurang dari RM 50,000.00 dalam satu tahun yang boleh diluluskan oleh JTICT T6.

Maklumat Lanjut rujuk Pekeliling JPPK Bil 3/2011

Pengesahan spesifikasi bagi perolehan SEBUT HARGA RASMI DAN TENDER bagi peralatan ICT & AV adalah di bawah bidang kuasa JPPICT dan JAPD

Perolehan menggunakan geran penyelidikan hendaklah dimajukan ke RMI