Akademi Pengajian Bahasa

E-mail Print PDF

Akademi Pengajian Bahasa (APB) (dulu dikenali sebagai Jabatan Bahasa) bermula di bangunan Jalan Hang Tuah pada 15 Ogos 1985. Sebahagian daripada Akademi Pengajian Bahasa di UiTM Shah, program ini  bagaimanapun diseliakan sepenuhnya oleh Pengarah UiTM Melaka.

APB pada peringkat awal penubuhannya di UiTM Melaka diketuai oleh Mr David Loh Er Fu. Koordinator sekarang, Cik Roslina Mohd Jani ialah koordinator APB yang ke-11. APB menawarkan kursus-kursus bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, Arab, Jepun, Perancis dan Mandarin kepada pelajar meluputi pelbagai bidang.

Sebagai usaha untuk memberikan komitmen yang sepenuhnye kepada semua, APB telah menjalankan aktiviti-aktiviti untuk memperkasakan kemahiran bahasa dikalangan pelajar termasuklah kemahiran mendengar, bercakap, membaca dan menulis yang dilaksanakan secara berterusan sepanjang semester. Aktiviti ini termasuklah Pengucapan Awam, Debat, Penulisan Esei dan Seminar.

Pensyarah-pensyarah APB bergiat aktif dalam merangka dan melaksanakan aktiviti-aktiviti untuk keperluan pelajar. APB mempunyai 60 pensyarah bahasa Inggeris, 1 Bahasa Melayu, 5 Mandarin, 1 Perancis serta pensyarah kontrak dan sambilan mengajar bahasa Jepun, Mandarin dan Arab.

APB sentiasa memastikan tenaga pengajarnya adalah yang terbaik dalam memperlengkapkan graduan UiTM yang kemahiran bahasa yang diperlukan untuk keperluan pasaran global.