Muat Turun Borang HEP

E-mail Print PDF

Senarai Borang HEP Untuk Muat Turun
#Senarai Borang
Muat Turun
1 Borang Permohonan Mengadakan Aktiviti Kolej/Persatuan/Kelab (Borang C)
:
2 Borang Perancangan Aktiviti Pelajar
:
3

Borang Permohonan Penggunaan Bilik Gerakan Persatuan/Fakulti

:
4 Borang Pertukaran Tarikh/ Tempat
:
5 Borang Keahlian Jawatankuasa Persatuan :
6 Borang Senarai Ahli Persatuan :
7 Borang Pembatalan Aktiviti :
8 Borang Pinjaman Peralatan Pejabat Am HEP
:

9
Borang Penilaian Aktiviti Pelajar :
10
Borang Laporan penutup Aktiviti
:
11
Senarai Semak Laporan Aktiviti Pelajar
:
12 Anugerah Kolej Tahun 2014 :
13 Anugerah Kolej Bersih Tahun 2014 :
14 Anugerah Persatuan Tahun 2014 :
15 Anugerah Persatuan Mengikut Kategori Tahun2014 :
16 Anugerah Tokoh Pegawai Pembangunan Pelajar Cemerlang :
17 Anugerah Kepimpinan Siswa Siswi Cemerlang :
18 Anugerah Sukan Siswa Siswi Tahun 2014 :
19 Akta 174 :
20 Garis Panduan Aktiviti Pelajar :
21 Data Kemahiran InsaniahMajlis Anugerah Kelab Persatuan Cemerlang (AKPC) 2014 UiTM KAG
ANUGERAH PROGRAM TERBAIK TAHUN 2014
ANUGERAH KEPIMPINAN CEMERLANG SISWA/SISWI TAHUN 2014
ANUGERAH KEPIMPINAN HARAPAN SISWA/SISWI TAHUN 2014
ANUGERAH PENASIHAT PERSATUAN TERBAIK TAHUN 2014
ANUGERAH PEGAWAI PEMBANGUNAN PELAJAR (PPP) TERBAIK TAHUN 2014
ANUGERAH JAWATANKUASA PERWAKILAN KOLEJ & SEKRETARIAT MAHASISWA FAKULTI TERBAIK TAHUN 2014
ANUGERAH KOLEJ BERSIH 2014
ANUGERAH KOLEJ 2014
ANUGERAH KELAB/PERSATUAN KATEGORI PENGANTARABANGSAAN TAHUN 2014
ANUGERAH PERSATUAN/KELAB PELAJAR TERBAIK 2014
ANUGERAH PASUKAN SUKAN TERBAIK 2014
ANUGERAH SUKAN 2014