Pejabat Pentadbiran

E-mail Print PDF

Latarbelakang

Bahagian ini bertanggungjawab memberi perkhidmatan sokongan kepada semua staf. Pejabat ini diketuai oleh Penolong Pendaftar Kanan.

Pengurusan

 • Penolong Pendaftar Kanan
 • Pegawai Eksekutif
 • Pembantu Tadbir (Kanan)
 • Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan)
 • Pembantu Tadbir
 • Pegawai Khidmat Pelanggan
 • Pembantu Operasi
 • Pemandu

carta organisasi penjabat pentadbiran


Strategi

 • Memastikan keperluan sumber manusia yang mencukupi dan berkualiti
 • Memastikan ruang, peralatan dan kelengkapan pejabat selesa dan mencukupi
 • Melaksanakan Pekeliling kemajuan Perkhidmatan Awam
 • Mewujudkan perhubungan awam yang baik
 • Mengurus aduan dan cadangan dengan lebih berkesan
 • Menyediakan perkhidmatan kaunter yang berkualiti
 • Menyediakan perkhidmatan kemudahan awam dengan secukupnya dan berkesan serta menguruskan mesyuarat dengan cekap dan berkesan
 • Pengwujudan suasana kerja yang selesa dan harmoni melalui konsep bekerjasama secara berkumpulan, amalan nilai murni serta mengutamakan pembangunan potensi pegawai.

 


Fungsi

1. Pengurusan Pejabat Rektor
 1. Pengurusan Pekeliling  Rektor/ Pentadbiran
 2. Pengendalian Majlis Rasmi
 3. Permohonan penyewaan fasiliti
 4. Perhubungan dengan Jabatan Kerajaan Negeri Melaka
2. Pentadbiran dan Sekretariat
 1. Pembayaran Utiliti
 2. Urusan gaji kakitangan sambilan
 3. Memproses kerja lebih masa staf
 4. Urusetia mesyuarat Utama UiTM Negeri
 5. Fail dan Rekod Am
 6. Tempahan bilik Mesyuarat/Seminar
 7. Pelantikan SKP & Praktikal
 8. Penyediaan Bajet Pengurusan Pejabat Pentadbiran
 9. Pengurusan Peralatan & Kelengkapan Pejabat
 10. Gerakan Kualiti Pejabat Pentadbiran
 11. Laporan Tahunan Pejabat Pentadbiran
3. Pengurusan Mel
 1. Mel/surat masuk
 2. Perkhidmatan Mel Luaran (surat/Bungkusan)
 3. Mel Pos Laju
 4. Mel kurier
 5. Pengurusan Mesin Franking
4. Pengurusan Khidmat Pelanggan
 1. Khidmat telefonis
 2. Pengurusan Aduan Khidmat Pelanggan
 3. Perkhidmatan Kaunter Perkhidmatan
 4. Perkhidmatan InfoBlast
 5. Makluman Aktiviti Kampus
5. Rekod dan Arkib
 1. Pengurusan Rekod
 2. Pengurusan arkib
6. Pengurusan Disiplin
 1. Surat Aku janji
 2. Pengisytiharaan Harta & Liabiliti
 3. Pengurusan Kad Perakam Waktu (Finger Tech)
 4. Jawatankuasa Siasatan/Khas
7. Pengurusan Kenderaan
 1. Permohonan penggunaan kenderaan oleh kakitangan dan pelajar
 2. Permohonan pembelian kenderaan baru
 3. Buku log Kenderaan
 4. Urusan insuran dan cukai jalan
 5. Tuntutan kerja lebih masa pemandu
 6. Tuntuan Elaun Perjalanan Pemandu
 7. Penggunaan Bahanapi (Petrol dan Diesel)
 8. Penggunaan kad Touch n Go
 9. Penyewaan Bas Luar
 10. Rekod harta modal
 11. Penyewaan kenderaan UiTM
8. Perjawatan
 1. Pengisian Kekosongan Jawatan
 2. Pengambilan staf akademik (PTFT)
 3. Pengambilan staf Pentadbiran
 4. Penempatan Staf
 5. Lapor Diri Staf
 6. Penyambungan Kontrak (Akademik & Pentadbiran)
 7. Perletakan Jawatan (Akademik & Pentadbiran)
 8. Pertukaran Staf Akademik
 9. Pertukaran Staf Pentadbiran
 10. Akuan Staf
9. Pengurusan Maklumat Sumber Manusia
 1. Pengurusan data Sumber Manusia
 2. Penyediaan statistik sumber manusia
10. Saraan dan Perkhidmatan
 1. Urusan cuti kakitangan
 2. Rekod Perkhidmatan Staf
 3. Pencen
 4. Elaun & Kemudahan
 5. Mengambil kira perkhidmatan lepas
 6. Opsyen perkhidmatan
 7. Pinjaman perumahan
11. Perhubungan dan kebajikan staf
 1. Rawatan & Perubatan Staf
 2. Insuran kelompok staf
 3. Saraubat
 4. Skim Khairat Kematian
 5. Bantuan Pengurusan Jenazah
 6. Sumbangan & Derma
 7. Klinik Panel
 8. Pakaian seragam
 9. Elaun Mengunjungi Wilayah Asal
 10. Elaun Stesen/elaun perpindahan rumah universiti
 11. Pelantikan Pegawai Penting
12. Penilaian Prestasi & Peningkatan Kerjaya
 1. Sasaran Kerja Tahunan
 2. Laporan Nilaian Prestasi Tahunan
 3. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang
 4. Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran secara KUP (13 Tahun)
13. Pembangunan Sumber Manusia
 1. Penyediaan Analisa Keperluan Latihan (TNA)
 2. Penganjuran Latihan Dalaman/ Luaran Staf Pentadbiran
 3. Proses Permohonan Latihan Staf
 4. Pengurusan Kursus Wajib Staf
 5. Pemantauan Jam Latihan Staf
 6. Peperiksaan Perkhidmatan
 7. Peperiksaan KPSL/BITK