Unit Teknologi Maklumat

E-mail Print PDF

Strategik ICT

  1. Memberikan latihan kemahiran ICT kepada kakitangan Unit Teknologi Maklumat dan warga kampus.
  2. Memberi cadangan membangunkan aplikasi yang sesuai untuk jabatan.
  3. Memastikan peralatan ICT dapat berfungsi dengan sempurna pada setiap masa.
  4. Memastikan segala masalah dan kerosakan peralatan ICT dapat diatasi dengan segera.
  5. Memastikan ruang, peralatan dan kelengkapan pejabat selesa dan mencukupi.
  6. Mewujudkan hubungan yang baik dengan seluruh warga kampus.
  7. Mempertimbangkan aduan dan cadangan untuk diguna pakai.