BIL JENIS BORANG DOWNLOAD
1 Borang MDAB PDF
2 CUTI KHAS PDF
3 MENARIK DIRI PDF
4 KEMASKINI MAKLUMAT PERIBADI PDF
5 TAMAT PDF
6 RAYUAN MENERUSKAN PENGAJIAN PDF
7 RAYUAN SEMAK SEMULA PDF
8 BORANG PERMOHONAN / PEMBATALAN SIMS PDF
9 BORANG AKTIVITI PELAJAR (BORANG C) DOC
10 PINJAMAN BARANG PDF
11

BORANG JEMPUTAN PENCERAMAH

DOC
12 BORANG PEMBATALAN PROGRAM KELAB PERSATUAN DOC
13 BORANG PEMBATALAN TARIKH DAN TEMPAT PROGRAM DOC
14 BORANG PERMOHONAN SILIBUS DOC
15 BORANG TANGGUH YURAN PDF
16 SIMS PENSYARAH PDF
 

BORANG ANUGERAH AKADEMIK UITM MELAKA 2017

 
 

KATEGORI UTAMA

 
1 ANUGERAH TOKOH AKADEMIK DOC
2 ANUGERAH AHLI AKADEMIK HARAPAN DOC
3 ANUGERAH INOVASI DAN PENGKOMERSILAN PRODUK DOC
4 ANUGERAH PENERBITAN MAKALAH JURNAL DOC
5 ANUGERAH PENGAJARAN DOC
6 ANUGERAH PENERBITAN BUKU DOC
7 ANUGERAH SENI DAN KREATIVITI DOC
 

KATEGORI KHAS

 
8 ANUGERAH KEPIMPINAN AKADEMIK DOC
9 ANUGERAH PENYELIDIK TERBAIK DOC
10 ANUGERAH PENULIS TERBAIK DOC
11 ANUGERAH PENCERAMAH TERBAIK DOC
12 ANUGERAH E-PEMBELAJARAN DOC
13 ANUGERAH PENYELIA TERBAIK DOC