OBJEKTIF

Menyediakan staf UiTM yang berkelayakan berdasarkan skim-skim perkhidmatan yang berkuatkuasa;

 1. Meningkatkan kompetensi staf UiTM melalui latihan dan program pembangunan sumber manusia;
 2. Mengurus hal ehwal perkhidmatan staf UiTM selaras dengan dasar dan peraturan UiTM dan Kerajaan Malaysia;
 3. Menyelenggara rekod UiTM yang mudah rujuk;
 4. Menyediakan khidmat sokongan UiTM Melaka yang mesra pelanggan.


FALSAFAH

Pejabat Pentadbiran mendukung falsafah UiTM, iaitu :

Seseorang individu mampu berusaha untuk mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai murni bagi melahirkan graduan profesional yang berperanan membangunkan diri, ilmu, masyarakat dan negara.


MISI

Pejabat Pentadbiran beriltizam menyempurnakan misi UiTM untuk :

Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran Bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.


VISI

Pejabat Pentadbiran berwawasan merealisasi Visi UiTM untuk :

Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme Bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.


PIAGAM PELANGGAN

 1. Akuan penerimaan aduan diberi maklumbalas dalam masa satu (1) hari dari tarikh aduan diterima ;
 2. Memproses permohonan yang telah disokong oleh Ketua Bahagian & memberi keputusan permohonan tempahan kenderaan dalam 3 hari bekerja sebelum tarikh penggunaan ;
 3. Surat jaminan perubatan disediakan dalam tempoh 5 minit ;
 4. Surat masuk diedarkan ke dalam ‘pigeon hole’ setiap bahagian / unit dalam tempoh satu (1) hari bekerja ;
 5. 80% staf menjalani latihan sebanyak 42 jam setahun.


Latar Belakang

Bahagian ini bertanggungjawab memberi perkhidmatan sokongan kepada semua staf. Pejabat ini diketuai oleh Timbalan Pendaftar Kanan.


Pengurusan

 • Timbalan Pendaftar Kanan
 • Penolong Pendaftar
 • Pegawai Eksekutif
 • Setiausaha Pejabat
 • Pembantu Tadbir
 • Pembantu Am Rendah
 • Pemandu

 

BAHAGIAN PENTADBIRAN & SEKRETARIAT

Pengurusan Pejabat Rektor

 • Pelantikan Pentadbir Akademik Berelaun
 • Pelantikan Pentadbir Akademik Tidak Berelaun
 • Pengurusan Pekeliling Rektor
 • Pengurusan Pekeliling Pentadbiran
 • Pengendalian Majlis Rasmi
 • Permohonan Penyewaan Fasiliti
 • Perhubungan Dengan Jabatan Kerajaan Negeri Melaka
 • Jawatan Kuasa JTICT

 

Pentadbiran Am dan Sekretariat

 • Pembayaran Utiliti
 • Urusan Gaji Kakitangan Sambilan
 • Memproses Kerja Lebih Masa Staf
 • Urusetia Mesyuarat Utama UiTM Negeri
 • Fail Dan Rekod Am
 • Tempahan Bilik Mesyuarat/Seminar
 • Tempahan Dewan Taming Sari , Dataran Keris, Parkir Berbumbung (Bangunan Ibnu Khaldun)  & Dataran Koperasi
 • Pelantikan SKP & Praktikal
 • Penyediaan Bajet Pengurusan Pejabat Pentadbiran
 • Pengurusan Peralatan & Kelengkapan Pejabat Rektor / Pentadbiran
 • Gerakan Kualiti Pejabat Pentadbiran (KAG)
 • Laporan Tahunan Pejabat Pentadbiran (KAG)


Pengurusan Mel

 • Mel/surat masuk
 • Perkhidmatan Mel Luaran (surat/Bungkusan)
 • Mel Pos Laju
 • Pengurusan Mesin Franking


Pengurusan Khidmat Pelanggan

 • Khidmat Telefonis
 • Pengurusan Aduan Khidmat Pelanggan
 • Perkhidmatan Kaunter Perkhidmatan
 • Perkhidmatan InfoBlast (SMS)

 
Rekod dan Arkib

 • Pengurusan Rekod
 • Pengurusan Arkib


Pengurusan Konvokesyen

 • Pengurusan Istiadat
 • Pengurusan Tetamu Jemputan
 • Pengurusan Graduan

 

Pengurusan Kenderaan

 • Pembelian Kenderaan Baru
 • Pengurusan pengangkutan yang  diperlukan oleh kakitangan dan pelajar
 • Pendaftaran Kenderaan Baru
 • Pemantauan Buku Log
 • Urusan Insuran, Cukai Jalan Dan Permit Kenderaan
 • Rekod  Kerja Lebih Masa Pemandu
 • Tuntutan Elaun Perjalanan Pemandu
 • Rekod Penggunaan Bahanapi (Petrol dan Diesel)
 • Urusan Bayaran Tol (Kad Touch & Go)
 • Penjagaan/Keselamatan Kenderaan

 

 

BAHAGIAN PERJAWATAN

Perjawatan

 • Pengambilan Staf Akademik
 • Pengambilan Staf Akademik (Kontrak)
 • Pengambilan Staf Akademik (PTFT)
 • Pengambilan Staf Pentadbian (Tetap)
 • Pengambilan Staf Pentadbian (Kontrak)
 • Penyambungan Kontrak (Akadademik & Pentadbiran)
 • Perletakan Jawatan (Akademik & Pentadbiran)
 • Perlaksanaan Keputusan Tatatertib
 • Pertukaran Staf Akademik
 • Pertukaran Staf Pentadbiran
 • Surat Akuan Staf


 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

Pengurusan Maklumat Sumber Manusia

 • Pengurusan Data Sumber Manusia
 • Penyediaan Statistik Sumber Manusia


Pengurusan Disiplin

 • Surat Aku Janji
 • Pengistiharaan Harta & Liabiliti
 • Pengurusan Kad Perakam Waktu (Finger Tech)
 • Jawatankuasa Siasatan/khas
 • Tapisan Keselamatan

 

Penilaian Prestasi & Peningkatan Kerjaya

Laporan Nilaian Prestasi Tahunan

 • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang
 • Kenaikan Pangkat Pensyarah

 


Pembangunan Sumber Manusia

 Pengurusan Latihan Staf

 • Kompentensi
 • Biasiswa
 • Penempatan Latihan Praktik Dari Luar UiTM

 

BAHAGIAN SARAAN & PERKHIDMATAN

Perhubungan dan kebajikan staf

 • Rawatan & Perubatan Staf
 • Insuran Kelompok Staf
 • Sara Ubat
 • Skim Khairat Kematian
 • Bantuan Pengurusan Jenazah
 • Sumbangan & Derma
 • Klinik Panel
 • Pakaian Seragam

 

Saraan dan Perkhidmatan

 • Urusan Cuti Kakitangan
 • Rekod Dan Fail Peribadi
 • Pencen
 • Pengurusan Penyambungan Kontrak/Tamat Kontrak
 • Elaun & Kemudahan
 • Statistik Staf
 • Mengambil Kira Perkhidmatan Lepas Opsyen Perkhidmatan
 • Pinjaman Perumahan
 • Tuntutan Perpindahan Rumah Pinjaman Kerajaan/ Rumah Universiti
 • Pelantikan Pegawai Penting

 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

Pembangunan Sumber Manusia

 Pengurusan Latihan Staf

 • Kompentensi
 • Biasiswa
 • Penempatan Latihan Praktik Dari Luar UiTM

 

Unit Kenderaan

Pengurusan Kenderaan

 • Pembelian Kenderaan Baru
 • Pengurusan pengangkutan yang diperlukan oleh kakitangan dan pelajar
 • Pendaftaran Kenderaan Baru
 • Pemantauan Buku Log
 • Urusan Insuran, Cukai Jalan Dan Permit Kenderaan
 • Rekod Kerja Lebih Masa Pemandu
 • Tuntutan Elaun Perjalanan Pemandu
 • Rekod Penggunaan Bahanapi (Petrol dan Diesel)
 • Urusan Bayaran Tol (Kad Touch & Go)
 • Penjagaan/Keselamatan Kenderaan


Sistem E-Kenderaan

Pada Julai 2007, Bahagian Pentadbiran telah memperkenalkan Sistem e-Kenderaan bagi menggantikan permohonan kenderaan secara manual. Perkhidmatan ini disediakan bagi pengguna memohon penggunaan secara on-line. Pengguna boleh melayari Sistem e-Kenderaan untuk membuat tempahan kenderaan.

Walaubagaimanapun, Sistem E-Kenderaan V3 KAG & E-Kenderaan V3 KBM telah dibangunankan hasil daripada semakan semula untuk penambahbaikan. Dan sistem  ini telah mula diguna pakai pada 24 september 2013 sehingga kini.