Article Index

 

Transformasi Unit Keselamatan UiTM Kepada Polis Bantuan

Unit Keselamatan ITM telah mendapat kelulusan penubuhan Polis Bantuan melalui surat Cawangan Pembantu PDRM bertarikh 18 April 2011. Mulai 1 Ogos 2011, Pentadbiran Polis Bantuan diletakkan di bawah Naib Canselor dan dikenali dengan nama Ibu Pejabat Polis Bantuan UiTM. Bagi kampus-kampus negeri, pentadbiran mereka diletakkan di bawah Rektor Kampus dan dikenali dengan nama Pejabat Polis Bantuan. Fungsi dan peranan Polis Bantuan telah dimantapkan serta skop tugas dan bidang kuasa telah diperluaskan dengan mempunyai kuasa-kuasa Polis.