Article Index

 

Objektif Polis Bantuan UiTM


Objektif Polis Bantuan adalah seperti berikut:

  1. Melaksanakan kawalan keselamatan yang sistematik dan berterusan.
  2. Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan keselamatan terhadap warga universiti secara berhemah dan proaktif.
  3. Menyediakan urusan perkhidmatan keselamatan secara cekap dan berkesan.