LATAR BELAKANG

Fakulti Seni Lukis Dan Seni Reka telah ditubuhkan pada tahun 1967 untuk memperkembangkan dan mengasah bakat seni pelajar-pelajarnya. Fakulti ini merupakan antara institusi pengajian seni terawal di dalam negara yang memberikan peluang kepada pelajar Bumiputera mempelajari seni visual. Pelajar juga pada masa yang sama boleh bekerjasama dengan fakulti lain untuk memperkayakan penyelidikan yang berkaitan dengan pembelajaran mereka. Terdapat empat program diploma ditawarkan di UiTM Melaka iaitu Diploma Seni Halus, Diploma Fotografi Dan Pengimejan Kreatif dan Diploma Seni Reka Grafik Dan Media Digital serta Diploma Seni Reka Perindustrian. Kini, FSSR telah berjaya mengangkat nama UiTM melalui pelbagai aktiviti dan pencapaian seni baik di peringkat nasional atau antarabangsa.

 

PRINSIP DAN FALSAFAH

Sejak penubuhannya, Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka telah didukung falsafah Institut Teknologi MARA, iaitu kepercayaan bahawa bakat dan minat, jika dipupuk dengan baik dan secara terbuka dengan pemupukan nilai-nilai Islam, akan melahirkan insan yang berharga kepada diri mereka sendiri, untuk masyarakat dan negara. Selaras dengan prinsip ini, Institut Teknologi MARA mendukung objektif untuk melahirkan graduan Melayu yang berkaliber yang berdikari, berpengetahuan dan berpendidikan agama, dan yang dengan itu boleh bersaing dalam dunia perniagaan, sains dan teknologi.

Hari ini, prinsip asas yang telah berkembang untuk merangkumi visi UiTM untuk menjadi sebuah universiti bertaraf dunia menjelang ulang tahun kelima puluh itu yang akan jatuh pada tahun 2006. Dalam konteks ini, FSSR, manakala membentuk pelajar Melayu untuk menjadi profesional yang serba boleh yang akan memainkan peranan sebagai agen perubahan dan menyumbang kepada pembangunan negara, juga berusaha untuk memenuhi visi menjadi pusat rujukan bertaraf dunia seni tempatan dan global.

 

OBJEKTIF

Daripada hanya tiga program di diwujudkan pada tahun 1967, FSSR telah melalui evolusi yang mengagumkan dan kini menawarkan kursus-kursus diploma iaitu dalam bidang Reka Bentuk Grafik dan Media Digital,  Reka Bentuk Perindustrian, Seni Budaya Visual, Fotografi dan Pengimejan Kreatif serta kursus Seni Halus. Matlamat untuk menjadi pusat rujukan bertaraf dunia seni tempatan dan global telah mendorong seluruh fakulti untuk berusaha lebih keras dan lebih kreatif untuk mencapai kejayaan dalam bidang reka bentuk dan seni kreatif. Pelbagai strategi telah dilaksanakan untuk memperkukuh dan meningkatkan perkhidmatan fakulti kepada masyarakat secara umum, termasuk dalam aspek akademik, hal ehwal pelajar, penyelidikan, budaya dan isu-isu sosial.

 

STRATEGI

Selain meletakkan beberapa seni dan reka bentuk disiplin di bawah pusat-pusat kajian teras dalam pengajian siswazah, fakulti sedang mengkaji kemungkinan baru untuk mengkaji semula kurikulum di peringkat diploma dan bacelor peringkat untuk mengikuti perkembangan global baru. Aspirasi untuk menjadi sebuah universiti bertaraf dunia telah sentiasa wujud di fakulti, lebih-lebih kerana ia adalah seni dan reka bentuk institusi yang unik yang menawarkan pelbagai kursus di bawah satu bumbung, sesuatu yang jarang dilihat di mana-mana universiti lain di dunia.

Antara pelbagai strategi dirangka untuk mengukuhkan fakulti ialah mewujudkan Institut Antarabangsa Reka Bentuk (IIDE), sebuah syarikat untuk meningkatkan tahap pereka tempatan secara amnya. Melalui institut ini, pelbagai aktiviti yang bersifat intelektual telah dijalankan dalam bentuk seminar, pameran, bengkel, projek-projek penyelidikan dan penerbitan jurnal. Pada Disember 2004, institut ini telah menganjurkan Persidangan Antarabangsa Reka Bentuk Alam Sekitar Kecemerlangan Hidup dan disiarkan Jurnal Antarabangsa Reka Bentuk. IIDE menggabungkan beberapa unit lain berdasarkan seni dan pendidikan reka bentuk dan penyelidikan seperti Batik Penyelidikan Antarabangsa dan Akses Design (Birda) yang bertujuan untuk menggalakkan dan membangunkan industri batik negara, di samping membangunkan pendekatan baru dalam reka bentuk corak dan kualiti batik secara umum. Selain itu, FSSR mempunyai Galeri Seni mantap dan menganjurkan pameran seni seperti TUNAS ILHAM secara tahunan yang memaparkan hasil kerja pelajar dari setiap jabatan.

 

SUMBANGAN DAN PENGHARGAAN

Pengiktirafan staf akademik dan graduan Fakulti digambarkan melalui banyak anugerah seni dan reka bentuk yang mereka telah menang di peringkat nasional dan antarabangsa, dalam pertandingan yang dianjurkan oleh Balai Seni Negara, Bank Negara Malaysia, Pertubuhan Dunia Harta Intelek, Rado , Philip Morris, dan banyak badan-badan korporat yang lain. Antara anugerah tersebut adalah Anugerah Muda Kontemporari, Salon Malaysia, anugerah Kijang Bank Negara, dan anugerah arca Oita di Jepun. Graduan telah membuat nama untuk diri mereka artis berpengaruh, di samping terlibat dalam projek-projek utama negara seperti Proton Saga projek kereta nasional. Pameran seni utama di negara ini sentiasa menampilkan graduan Fakulti, sebagai tambahan kepada pelbagai pameran solo yang diadakan sepanjang tahun.

Selain komitmen mereka untuk penciptaan seni, graduan dan kakitangan akademik Fakulti juga terlibat secara bertulis dan seni kritikan dan telah menghasilkan buku rujukan utama. Fakulti itu sendiri telah menerbitkan Inti, jurnal perintis dalam seni dan reka bentuk pendidikan, sejak tahun 1979 dan mula menerbitkan Jurnal Antarabangsa Seni dan Reka Bentuk pada tahun 2001 melalui Jabatan Pengajian Liberal. Fakulti juga telah menerbitkan jurnal antarabangsa AIM dengan kerjasama Institut Teknologi Bandung (ITB) Indonesia dan Curtin University of Australia. Dalam konteks pendidikan seni, selain daripada guru-guru seni berkelayakan di sekolah-sekolah Malaysia, hampir semua seni dan reka bentuk pendidik utama di institusi awam dan swasta pengajian tinggi graduan FSSR.

Sumbangan dan dedikasi FSSR kepada pembangunan seni dan reka bentuk di negara ini adalah jelas. Berbekalkan kejayaan dan bergantung kepada strategi yang telah dirancang dengan teliti dan infrastruktur yang sentiasa dinaik taraf-, Fakulti ini pakar terus berkembang untuk mencapai aspirasi untuk menjadi pusat rujukan bertaraf dunia untuk seni Asia dan Antarabangsa. Dalam konteks ini, FSSR berusaha seiring dengan negara lain di Universiti untuk mencapai wawasan mewujudkan UiTM sebagai sebuah universiti bertaraf dunia.

 

SENARAI JABATAN 

1. AD 111 - Diploma Seni Reka Grafik dan Media Digital
2. AD 118 - Diploma Seni Halus
3. AD 117 - Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif
4. AD 114 - Diploma Seni Reka Perindustrian

 

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

|Pejabat FSSR
Universiti Teknologi MARA (UiTM) Alor Gajah
78000, Melaka.
|+606-5882855 (admin)