Article Index

 

Falsafah

Berkeyakinan bahawa setiap insan memerlukan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai murni sebagai unsur kesempurnaan melalui pendidikan bersepadu demi kecemerlangan hidup.