Visi

- Mengungguli kesarjanaan dan kecemerlangan akademik berintensifkan penyelidikan serta melahirkan teknousahawan  Komputeran dan Matematik.

 

Misi

- Mempertingkatkan keilmuan, kepakaran dan profesionalisme melalui ekosistem pendidikan dan penyelidikan berinovasi serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.

 

Objektif

- 80% graduan mendapat pekerjaan semasa konvokesyen.

- 2.5% graduan menjadi teknousahawan semasa konvokesyen.

- 90% pelajar peringkat Sarjana Muda menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan (GOT).

- 60% pelajar peringkat Sarjana secara kerja kursus sepenuh masa menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan (GOT).

- 1% pelajar peringkat pasca siswazah secara penyelidikan sepenuh masa menamatkan pengajian dalam tempoh yang ditetapkan (GOT).

- Semua kurikulum bersifat kerja kursus disemak selewat-lewatnya setiap 4 tahun bagi program yang tempoh pengajiannya kurang dari 4 tahun.

- 35% daripada pensyarah berkelayakan Doktor Falsafah.

- 10 pelajar menamatkan program pengajian Ijazah Kedoktoran setahun.

- 51 penerbitan dalam jurnal berindeks setahun.

- Jumlah geran penyelidikan mencapai RM1 juta setahun.

 

Tema

FSKM Mengungguli Kecemerlangan
FSKM In Excellence