CARTA FUNGSI
PENTADBIRAN PENGURUSAN PEPERIKSAAN PENGURUSAN REKOD PENGURUSAN PELAJAR
 • Merancang program latihan kakitangan
 • Menguruskan inventori
 • Penilaian prestasi staf HEA
 • Laporan kehadiran staf HEA setiap bulan ke Bhg. Pentadbiran
 • Urusan tuntuan/pembelian
 • Pengurusan cuti staf
 • Pengurusan tuntutan kakitangan
 • Urusan surat menyurat
 • Pengurusan Fail Pentadbiran Akademik
 • Pengurusan SIMS pensyarah
 • Tuntutan Pensyarah Sambilan
 • Pengurusan Kualiti Bahagian
 • Penyediaan jadual waktu peperiksaan
 • Penyediaan jadual pengawasan pensyarah
 • Pengambilan, menyimpan dan mengedarkan kertas soalan
 • Pengendalian perjalanan peperiksaan (sebelum, semasa dan selepas)
 • Pengurusan markah dan keputusan peperiksaan
 • Penyediaan laporan peperiksaan
 • Rayuan semak semula dan peperiksaan khas
 • Pengecualian kredit dan pemindahan kredit
 • Pengauditan Peperiksaan Akhir Kolej-Kolej Bersekutu
 • Pengemaskinian rekod pelajar
 • Tangguh pengajian
 • Permohonan cuti khas
 • Permohonan tukar kampus
 • Permohonan tumpang belajar
 • Penyediaan senarai konvokesyen
 • Pengurusan Sijil Anugerah Dekan
 • Rayuan Meneruskan Pengajian (RMP)
 • Kemaskini MUET
 • Rayuan Penarikan Balik Gugur Taraf (RPGT)
 • Penyediaan data pelajar dan enrolmen
 • Unjuran dan pengambilan pelajar
 • Pendaftaran pelajar baru
 • Pengesahan status pelajar dan cetakan mini transkrip
 • Pendaftaran kursus
 • Tempahan Bilik Kuliah RRMS
 • Pengurusan dan penyimpanan fail peribadi pelajar
 • Pengurusan Aktiviti Pelajar (TAPA)
 • Pengendalian Tatatertib Pelajar (Akademik)
 • Pemantauan bilik kuliah
 • Penyelenggaraan audio visual di Bilik Kuliah
 • Majlis Pra-Graduan
 • Jawatankuasa Wakil Akademik (JWARA)