BIL NAMA TAHUN
1  En. Zulkifli B. Hj. Abidin (Pengetua) 15/08/1984 - 31/12/1986
2  En. Arshad B. Hashim (Pengetua) 01/02/1987 - 31/07/1991
3  Dr. Baharudin B. Hj. Aziz (Pengetua) 01/08/1991 - 15/11/1994
4  Dr. Ibrahim Kamal B. Abd Rahman (Provos) 16/11/1994 - 16/11/1998
5  Profesor Dr. Mohd Tahir B. Abdul Hamid (Provos / Pengarah 16/11/1998 - 13/06/2002
6  Prof. Madya Dr. Mohamad Kamal B. Hj. Harun (Pengarah) 15/06/2002 - 31/01/2005
7  Datuk Prof. Madya Dr. Mizan B. Hj. Hitam (Pengarah / Rektor 01/02/2005 - 31/08/2012
8  Prof. Madya Dr. Mohd Adnan B. Hashim (Rektor) 01/11/2012 - 31/12/2016