UiTM Kampus Jasin telah beroperasi selamat 1 tahun bermula 03 Februari 2014. UiTM Kampus Jasin yang terletak di Felcra Sri Mendapat, Melaka telah mula beroperasi dengan persediaan pengurusan pada 03 Februari 2014 dan diterajui oleh 6 orang staf pentadbiran. Manakala aktiviti akademik telah bermula pada 03 Februari 2014. Sehingga Ogos 2015, UiTM Kampus Jasin Melaka kini mempunyai bilangan staf bukan akademik seramai 101 orang dan staf akademik seramai 300 orang.

Pengurusan UiTM Cawangan Melaka Kampus Jasin adalah di bawah pengurusan Rektor UiTM Melaka, iaitu YBhg. Profesor Dr Abd Halim Mohd Noor dan dibantu oleh Penolong Rektor UiTM Cawangan Melaka Kampus Jasin Melaka iaitu Dr. Siti Normah Awang Tuah.