PEJABAT PENTADBIRAN 

Bahagian ini bertanggungjawab memberi perkhidmatan sokongan kepada semua staf. Pejabat ini diketuai oleh Penolong Pendaftar Kanan.
Pengurusan

 • Penolong Pendaftar Kanan
 • Pegawai Eksekutif
 • Setiausaha Pejabat
 • Kerani Kanan
 • Kerani
 • Pegawai Khidmat Pelanggan
 • Pembantu Operasi
 • Pemandu

Strategi

 • Memastikan keperluan sumber manusia yang mencukupi dan berkualiti
 • Memastikan ruang, peralatan dan kelengkapan pejabat selesa dan mencukupi
 • Melaksanakan Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam
 • Mewujudkan perhubungan awam yang baik
 • Mengurus aduan dan cadangan dengan lebih berkesan
 • Menyediakan perkhidmatan kaunter yang berkualiti
 • Menyediakan perkhidmatan kemudahan awam dengan secukupnya dan berkesan serta menguruskan mesyuarat dengan cekap dan berkesan
 • Pengwujudan suasana kerja yang selesa dan harmoni melalui konsep bekerjasama secara berkumpulan, amalan nilai murni serta mengutamakan pembangunan potensi pegawai.