Strategik ICT

  • Memberikan latihan kemahiran ICT kepada kakitangan Unit Teknologi Maklumat dan warga kampus.
  • Memberi cadangan membangunkan aplikasi yang sesuai untuk jabatan.
  • Memastikan peralatan ICT dapat berfungsi dengan sempurna pada setiap masa.
  • Memastikan segala masalah dan kerosakan peralatan ICT dapat diatasi dengan segera.
  • Memastikan ruang, peralatan dan kelengkapan pejabat selesa dan mencukupi.
  • Mewujudkan hubungan yang baik dengan seluruh warga kampus.
  • Mempertimbangkan aduan dan cadangan untuk diguna pakai.