Pengenalan

Piagam Pelanggan

Beriltizam untuk memberikan perkhidmatan-perkhidmatan berikut dengan sebaik-baiknya

 • Pelajar

 1. Menyediakan alat bantuan pembelajaran yang mencukupi pada setiap masa
 2. Memastikan pendaftaran pelajar dan pepriksaan diuruskan dengan tepat mengikut jadual pada setiap semester
 3. Memastikan urusan latihan praktikal dengan sempurna
 4. Menyediakan surat-surat pengenalan diri untuk tujuan penyelidikan dan tugasan disediakan dengan tepat tidak lewat tiga hari dari tempoh permohonan.
 • Staf, Unit dan Bahagian

 1. Menyediakan alat bantuan mengajar yang mencukupi pada setiap masa
 2. Menyediakan perkhidmatan percetakan bahan peperiksaan dan pembelajaran 3 hari dari tarikh permohonan.
 3. Menguruskan rekod dan maklumat akademik dengan cekap, tepat dan kemas
 4. Memberikan kerjasama sepenuhnya kepada unit dan bahagian dalam perlaksanaan tugas dan tanggungjawab
 5. Menyediakan kemudahan dewan kuliah dan makmal mengikut jadual penggunaan.
 • Ibu bapa dan Industri

 1. Menghasilkan graduan yang berketerampilan sesuai dengan kehendak industry dan negara
 2. Mengendalikan penyelidikan mengenai bidang-bidang yang diluluskan sama ada secara proaktif mahupun reaktif.
 3. Memberi khidmat nasihat mengenai pengambilan pelajar, program, prospek program dan kerjaya
 4. Menganjur dan mengedalikan kursus seminar dan konvokesyen secara proaktif dan reaktif.

Borang Kepuasan Pelanggan BHEA KJM

https://goo.gl/forms/ziDqqBes1r7bWjTC3