PENGENALAN

LATAR BELAKANG

Bahagian Pentadbiran bertanggungjawab untuk memberikan perkhidmatan sokongan kepada semua staf. Pejabat ini diketuai oleh Penolong Pendaftar Kanan.

PENGURUSAN

 • Penolong Pendaftar Kanan
 • Pegawai Eksekutif
 • Setiausaha Pejabat
 • Pembantu Tadbir
 • Pegawai Khidmat Pelanggan
 • Pembantu Operasi
 • Pemandu
 • CARTA ORGANISASI

OBJEKTIF

Menyediakan staf UiTM berkelayakan berdasarkan skim-skim perkhidmatan yang berkuatkuasa:-

 • Meningkatkan kompetensi staf UiTM melalui latihan dan program pembangunan sumber manusia
 • Mengurus hal ehwal perkhidmatan staf UiTM selaras dengan dasar dan peraturan UiTM dan kerajaan Malaysia
 • Menyelenggara rekod UiTM yang mudah rujuk
 • Menyediakan khidmat sokongan UiTM Melaka yang mesra pelanggan

FALSAFAH

Pejabat Pentadbiran mendukung falsafah UiTM, iaitu:-

 • Seorang individu mampu berusaha untuk mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai murni bagi melahirkan graduan profesional yang berperanan membangunkan diri, ilmu, masyarakat dan negara.

MISI

Pejabat Pentadbiran beriltizam menyempurnakan misi UiTM untuk:-

 • Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran Bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.

VISI

Pejabat Pentadbiran berwawasan merealisasikan Visi UiTM untuk:-

 • Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme Bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.

PIAGAM PELANGGAN

 • Akuan penerimaan aduan diberi maklumbalas dalam masa satu (1) hari dari tarikh aduan diterima
 • Memproses permohonnan yang telah disokong oleh Ketua Bahagian dan memberi keputusan permohonan tempahan kenderaan dalam 3 hari bekerja sebelum tarikh penggunaan
 • Surat jaminan perubatan disediakan dalam tempoh 5 minit
 • Surat masuk diedarkan ke dalam "pigeon hole" setiap bahagian / unit dalam tempoh satu (1) hari bekerja
 • 85% staf menjalani latihan sebanyak 42 jam setahun

PENTADBIRAN AM

 • Pembayaran Utiliti
 • Urusan Gaji Kakitangan Sambilan (Sepenuh Masa)
 • Fail dan Rekod Am
 • Memproses kerja lebih masa pemandu
 • Penyediaan Bajet Pengurusan Pejabat Pentadbiran
 • Pengurusan Peralatan & Kelengkapan Pejabat Rektor / Pentadbiran
 • Pakaian seragam
 • Pengendalian Majlis Rasmi di Kampus
 • Memproses tuntutan perpindahan
 • Pengurusan Kad Perakam Waktu (Finger Tech)

PENGURUSAN MEL

 • Mel / surat masuk
 • Perkhidmatan Mel Luaran (surat / bungkusan)
 • Mel Pos Laju
 • Pengurusan Mesin Franking
 • Pengambilan surat dari Kampus Alor Gajah dan Kampus Bandaraya 3 kali seminggu

PENGURUSAN KHIDMAT PELANGGAN

 • Khidmat Telefon
 • Pengurusan Aduan Khidmat Pelanggan

PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

PERJAWATAN

 • Pengambilan Staf Akademik (Tetap / Kontrak / PTFT)
 • Pengambilan Staf Pentadbiran (Tetap / Kontrak)
 • Penyambungan Kontrak (Akademik & Pentadbiran)
 • Perletakan Jawatan (Akademik & Pentadbiran)
 • Pertukaran Staf Akademik / Pentadbiran
 • Surat Akuan Staf

PENILAIAN PRESTASI & PENINGKATAN KERJAYA

 • Pengurusan pengesahan dalam perkhidmatan
 • Pengurusan Kenaikan Pangkat
 • Pengurusan LNPT

SARAAN & PERKHIDMATAN

 • Semakan rekod perkhidmatan
 • Urusan cuti kakitangan
 • Fail peribadi
 • Urusan persaraan & pencen
 • Pengurusan penyambungan kontrak / tamat kontrak
 • Urusan elaun-elaun perkhidmatan
 • Statistik staf
 • Urusan perkhidmatan lepas
 • Urusan pinjaman perumahan

PERHUBUNGAN DAN KEBAJIKAN STAF

 • Rawatan & Perubatan Staf
 • Insuran Kelompok Staf
 • Skim Khairat Kematian
 • Bantuan Pengurusan Jenazah
 • Sumbangan & Derma
 • Klinik Panel

PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

LATIHAN

 • Pengurusan Latihan UiTM
 • Pengurusan Latihan / Kursus di dalam dan luar negara

BIASISWA

 • Pengurusan Biasiswa UiTM / KPM
 • Tenaga Pengajar Muda (TPM)
 • Biasiswa Staf Pentadbiran
 • Sabatikal / Pos Doc / Latihan Profesional

KOMPETENSI

 • Pengurusan peperiksaan perkhidmatan
 • Pengurusan Program Transformasi Minda