Pengenalan

 

Unit Hal Ehwal Islam (HEI)

PENGENALAN
• Akademi Pengajian Islam Kontemporari atau Academy Of Contemporary Islamic Studies (ACIS) dahulunya dikenali sebagai Pusat Pemikiran & Kefahaman Islam atau Center For Islamic Thought & Understanding (CITU) . Ianya merupakan salah sebuah akademi di Universiti Teknologi MARA (UiTM) yang mempunyai visinya yang tersendiri untuk menjadi pusat kesepaduan ilmu, pemikiran dan kefahaman yang tersohor.

 

FALSAFAH
• Berkeyakinan bahawa setiap insan memerlukan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai murni sebagai unsur kesempurnaan melalui pendidikan bersepadu demi kecemerlangan hidup.

 

MISI ACIS
• Mempertingkatkan kesarjanaan dan penyelidikan dengan mengadakan program-program akademik dan non-akademik yang berorientasikan Islam.

 

VISI ACIS
• Menjadi pusat kesepaduan ilmu, pemikiran dan kefahaman Islam di UiTM demi pembangunan ummah.

 

PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN OLEH UNIT HAL EHWAL ISLAM (HEI)

1. Bimbingan Dan Nasihat Agama Individu Dan Kelompok (Pelajar & Staf)

2. Bantuan Zakat & Sedekah 

3. Program Pembangunan Insan & Imarah Masjid 

4.Program Hari-Hari Kebesaran Islam

5. Program-program Keislaman Akademik Dan Bukan Akademik

6. Amil Zakat Fitrah