1) Pengenalan

Pejabat Polis Bantuan adalah sebuah unit di dalam UiTM (Melaka) Kampus Jasin. Dahulu ia dikenali sebagai Unit Keselamatan. Seiring dengan pertambahan jumlah pelajar dan pembukaan kampus – kampus baru, Unit Keselamatan dinaiktaraf menjadi Polis Bantuan.

2) Peranan Pejabat Polis Bantuan

a) Menjaga keselamatan harta benda UiTM
b) Menjaga keselamatan harta benda warga kampus
c) Menjaga keselamatan warga kampus
d) Kawalan trafik
e) Menguatkuasakan peraturan di dalam kampus
f) Memberikan bantu mula semasa kecemasan

3) Keanggotaan – 18 orang

a) Pegawai Keselamatan – 1
b) Penolong Pegawai Keselamatan – 1
c) Pembantu Keselamatan – 1
d) Pengawal Keselamatan – 15

4) Pos Kawalan – 2

a) Pos Utama (keluar/masuk)
b) Pos Kolej Siswi

5) Hubungi kami:

a) Pos Utama: 06-2645470
b) Pegawai Keselamatan: 06-2645404
c) Facebook page: Pejabat Polis Bantuan UiTM Melaka Kampus Jasin