PERKHIDMATAN KAMI

BAHAGIAN PENTADBIRAN AM
UNIT PENTADBIRAN AM & SEKRETARIAT
1. Pembayaran Utiliti
2. Urusan gaji kakitangan sambilan
3. Memproses kerja lebih masa staf
4. Urusetia mesyuarat Utama UiTM Negeri
5. Fail dan Rekod Am
6. Pengurusan Arkib
7. Pelantikan SKP & Praktikal
8. Penyediaan Bajet Pengurusan Pejabat Pentadbiran
9. Pengurusan Peralatan & Kelengkapan Pejabat
10. Gerakan Kualiti Pejabat Pentadbiran
11. Laporan Tahunan Pejabat Pentadbiran
UNIT MEL
1. Mel/surat masuk
2. Perkhidmatan Mel Luaran (surat/Bungkusan)
3. Mel Pos Laju
4. Mel kurier
5. Pengurusan Mesin Franking
PERKHIDMATAN PELANGGAN
1. Khidmat telefonis
2. Pengurusan Aduan Khidmat Pelanggan
3. Perkhidmatan Kaunter Perkhidmatan
4. Perkhidmatan InfoBlast
5. Makluman Aktiviti Kampus
6. Tempahan Ruang
UNIT KENDERAAN
1. Permohonan penggunaan kenderaan oleh kakitangan dan pelajar
2. Permohonan pembelian kenderaan baru
3. Buku log Kenderaan
4. Urusan insuran dan cukai jalan
5. Tuntutan kerja lebih masa pemandu
6. Tuntuan Elaun Perjalanan Pemandu
7. Penggunaan Bahanapi (Petrol dan Diesel)
8. Penggunaan kad Touch n Go
9. Penyewaan Bas Luar
10. Rekod harta modal
11. Penyewaan kenderaan UiTM

 

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
UNIT PERJAWATAN
1. Pengisian Kekosongan Jawatan
2. Pengambilan staf akademik (PTFT)
3. Pengambilan staf Pentadbiran
4. Penempatan Staf
5. Lapor Diri Staf
6. Penyambungan Kontrak (Akademik & Pentadbiran)
7. Perletakan Jawatan (Akademik & Pentadbiran)
8. Pertukaran Staf Akademik
9. Pertukaran Staf Pentadbiran
10. Akuan Staf
UNIT PENGURUSAN PRESTASI & PENINGKATAN KERJAYA
1. Sasaran Kerja Tahunan
2. Laporan Nilaian Prestasi Tahunan
3. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang
4. Kenaikan Pangkat Staf Pentadbiran secara KUP (13 Tahun)
UNIT PERHUBUNGAN & KEBAJIKAN STAF
1. Rawatan & Perubatan Staf
2. Insuran kelompok staf
3. Saraubat
4. Skim Khairat Kematian
5. Bantuan Pengurusan Jenazah
6. Sumbangan & Derma
7. Klinik Panel
8. Pakaian seragam
9. Elaun Mengunjungi Wilayah Asal
10. Elaun Stesen/elaun perpindahan rumah universiti
11. Pelantikan Pegawai Penting
UNIT SARAAN & PERKHIDMATAN
1. Urusan cuti kakitangan
2. Rekod Perkhidmatan Staf
3. Pencen
4. Elaun & Kemudahan
5. Mengambil kira perkhidmatan lepas
6. Opsyen perkhidmatan
7. Pinjaman perumahan

 

BAHAGIAN PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA
UNIT LATIHAN/BIASISWA
1. Penyediaan Analisa Keperluan Latihan (TNA)
2. Penganjuran Latihan Dalaman/ Luaran Staf Pentadbiran
3. Proses Permohonan Latihan Staf
4. Pengurusan Kursus Wajib Staf
5. Pemantauan Jam Latihan Staf
UNIT PEPERIKSAAN
1. Peperiksaan perkhidmatan
2. Peperiksaan KPSL/BITK