SENARAI PROGRAM YANG DITAWARKAN

PENGAJIAN SEPENUH MASA
FAKULTI PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN
1.  Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Pemasaran : BM240
2.  Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan : BM242
3.  Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Sumber Manusia : BM243
4.  Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Perniagaan Antarabangsa : BM246
5.  Ijazah Sarjana Muda (Kepujian) Pengurusan Sistem Pejabat : BM232
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN
1.  Sarjana Sains(Kepujian) Pengurusan Pelancongan : HM241

 

PENGAJIAN SEPARUH MASA - PERINGKAT SARJANA
Ketua Pusat Pengajian:  Dr Nurazree Mahmud
1.  Sarjana Pentadbiran Perniagaan : AA701 (EMBA)

 

PENGAJIAN JARAK JAUH (ePJJ)
Ketua Pusat Pengajian:  Dr Suhaidah Mohd Amin
1.  Diploma Pentadbiran Awam : AM110
2.  Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) : AM228
3.  Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Kewangan : BM242
4.  Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian) Sumber Manusia : BM243