FAKULTI PENGURUSAN DAN PERNIAGAAN (FPP)

KETUA PUSAT PENGAJIAN (KPP)
Dr Ahmad Fadhly Arham

 

KOORDINATOR FAKULTI (KF)
Encik Helmy Fadlisham Abu Hasan
Cik Milfadzhilah Mohd Jamil

 

PENYELARAS PROGRAM (PP)
Puan Aemillyawaty Abas : BA/BM240 - Pemasaran
Puan Shahreena Daud : BA/BM242 - Kewangan
Puan Suraya Hamimi Mastor : BA/BM243 - Pengurusan Sumber Manusia
Encik Mohd Zaki Sadik : BA/BM246 - Perniagaan Antarabangsa
Puan Nurul Ain Mustakim : BA/BM232 - Pengurusan Sistem Pejabat

 


FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN (FPHP)

KETUA PUSAT PENGAJIAN (KPP)
Encik Ahmad Khairuman Md. Hasim

 

KOORDINATOR FAKULTI
Puan Norfadhilah Mohd Akhuan

 

PENYELARAS PROGRAM
Puan Noordiana Sukur : HM241 - Pengurusan Pelancongan