UiTM CM WALL

Collection of our news and event

BANGKOK, 22 Ogos 2019 - Seramai 8 pensyarah ahli Entiti Kecemerlangan Tier 5 - Money Laundering Research Group (MLRG) telah menghadiri MLRG’s International Outreach Programme bertempat di Faculty of Accountancy, Rangsit University (RSU), Bangkok, Thailand. Program ini adalah program antarabangsa yang julung kalinya dianjurkan oleh MLRG. 

Pertemuan di RSU ini disertai oleh Asst. Prof. Dr. Nimnual Visedsun, Dekan Fakulti Perakaunan, Rangsit University, Asst. Prof. Dr. Kanitsorn Terdpaopong, Koordinator Program Perakaunan Antarabangsa, Dr. Phatnatcha Chotkunakitti, Associate Dean dan Encik Pandate Romsaitong, Pensyarah Fakulti Perakaunan.

Program yang dijalankan dalam bentuk perbincangan dan wacana intelektual ini telah menghasilkan potensi kolaborasi dalam bidang penyelidikan dan penerbitan artikel jurnal di antara MLRG dan Fakulti Perakaunan RSU.